Suomalaisten ruokareviiri ja suhde ruokaan

K-Supermarket selvitti suomalaisten suhtautumista ruokaan laajalla kyselytutkimuksella, joka toteutettiin tammikuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 1003 K-Plussa-asiakasta.

Ruoka ja ravitsemus kiinnostavat suomalaisia jopa enemmän kuin ruoanlaitto. Suomalaisten kiinnostus ruokaa ja ravintoa kohtaan on lähes yksimielinen, vain kymmenesosa kertoo, ettei ruoka juuri kiinnosta heitä. Kiinnostus ruoanlaittoa kohtaan jakaa suomalaisia selvemmin niihin, jotka innoissaan laittavat ruokaa (44 %) sekä neutraalimmin siihen suhtautuviin (40 %).

Suomalaiset luottavat omiin taitoihinsa keittiössä, mutta tilaa on myös kehittymiselle. Suomalaiset haluavat kehittää myös ruokatietämystään, ei pelkästään ruoanlaittotaitoja.

  • 64 % suomalaisista kertoo olevansa hyvin kiinnostunut ruoasta ja ravinnosta.
  • 60 % suomalaisista on kiinnostunut kehittämään omia kokkitaitojaan sekä ruokatietämystään
  • 56 % suomalaisista luottaa omiin taitoihinsa keittiössä
  • 44 % suomalaisista on erittäin kiinnostuneita ruoanlaitosta

Suhde ruokaan syvenee vaiheittain

Ruokasuhde kehittyy ja laajenee vaiheittain. Tunnistimme suomalaisten ruokasuhteen syvenemisessä neljä eri ryhmää:

  • 7 %:lle suomalaisista ruoka on olennainen osa identiteettiä ja keino kehittää itseään.
  • 26 %:lle suomalaisista ruoka on elämäntapa:enemmän kuin pelkkä ruoanlaittamisen tai syömisen nautinto.
  • 44 %:lla suomalaista kiinnostus ruokaa kohtaan on herännyt ja omia taitoja ja tietämystä halutaan aktiivisesti kehittää.
  • 23 %:lle suomalaisistaruoka on arkinen välttämättömyys ja suhde ruokaan on löyhä.

  

Ruokareviiri

Suomalaisen ruokareviirin ytimessä on tyypillisimmillään vain 9 suosikkiruokalajia. Arkiruokaan tuo vaihtelua 3 eri ruokaa. Jotain aivan uudenlaista tai jopa täysin totutusta poikkeavaa ollaan valmiita kokeilemaan muutamaa ruokalajia kerrallaan. 

Suomalaisten suosikkiruoat

Osana tutkimusta kartoitimme suomalaisten suosikkiruokia sekä ruokia, joita oltaisiin valmiita kokeilemaan.

Alla näet top 10 -listat suomalaisten suosikeista, arjen vaihtelua tuovista resepteistä, suomalaisille uusista resepteistä, joita haluttaisiin kokeilla sekä annoksista joita oltaisiin kiinnostuneita kokeilemaan tulevaisuudessa. 

 

Lähde: Suomalaisten ruokareviiri ja suhde ruokaan 2018. K-ryhmän teettämä kyselytutkimus, johon vastasi suomalaista väestöä edustava otos K-Plussa-asiakkaista, n=1003.

Lue lisää Kaupan tekijät -blogista

Nostolistauksessa ei ole tässä yhteydessä mitään listattavaa valituilla parametreillä.

Laajenna ruokareviiriäsi Australiaan!

Nostolistauksessa ei ole tässä yhteydessä mitään listattavaa valituilla parametreillä.