Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Kesko Oyj/K-Supermarket
Nauvontie 18
00280 Helsinki

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Kahden karkkiarkun arvontaan voi osallistua Superpäivien aikana 31.8.-10.9.2017 välisenä aikana sivuillamme.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä yhteystiedot arvontalomakkeeseen.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Palkinnot arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 11.9.2017

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinnot toimitetaan voittajien ilmoittamiin osoitteisiin viikon sisällä siitä kun voittajan tiedot on saatu palkintojen toimittajalle. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinnot
Arvotaan palkintoina osallistuneiden kesken kaksi (2) karkkiarkkua. Karkkiarkku sisältää 50 kg Panda Suomi maitosuklaakonvehteja. Yhden karkkiarkun arvo on 545 EUR. Palkintojen yhteenlaskettu arvo on 1090 EUR.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot
Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero
Palkinnot tarjoaa Kesko Oyj, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan kuitenkin julkaista Keskon hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä Ruokakeskon hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin.