Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj / K-Ruokamediat
Nauvontie 18
00280 Helsinki
Y-tunnus: 0109862-8
k-ruoka@kesko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kesko Oyj / K-Ruokamediat
Sanna Andersson
Nauvontie 18
00280 Helsinki
Y-tunnus: 0109862-8
k-ruoka@kesko.fi
010 53 11

3. Rekisterin nimi

Maakuntien parjaat - Lappi ja Kainuu lempimaakuntaherkkusi -arvonta

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisteriin kerätään kaikista arvontaan osallistuneista henkilöistä pakollisina tietoina etunimi, sukunimi, kotiosoite ja puhelinnumero voittajien kontaktointia varten. Lisätietoina vapaaehtoisina kenttinä puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen ilmoittaminen helpottamaan yhteydenottoa voittajiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kilpailulomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
 
Henkilötiedot:
- etunimi
- sukunimi

Yhteystiedot:
- kotiosoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään osallistujalta itseltään osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Ruokakeskon ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.