Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Kesko Oyj/K-supermarket
Nauvontie 18
00280 Helsinki

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus
Maakuntien parhaat - Lappi ja Kainuu lempimaakuntaherkkusi -arvontaan voi osallistua valitsemalla oman vaihtoehton lempiherkustansa ja jättämällä omat yhteystietonsa arvontalomakkeelle. Arvonta on voimassa 9.-12.3.2017.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Osallistujan tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Palkinnot arvotaan yhteystietonsa määräaikaan (12.3.2017) mennessä jättäneiden kesken 13.3.2017

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin. 

4. Palkinnot
Osallistuneiden kesken arvotaan kolme (3) palkintoa. Palkintona on lahjakortti K-kauppoihin. Yhden lahjakortin arvo on 100€.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Osallistujan tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 

7. Arpajaisvero
Palkinnot tarjoaa Kesko Oyj, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. 

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Voittajien nimet voidaan kuitenkin julkaista Ruokakeskon hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä Ruokakeskon hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla.